Over Ons

Fablab

De digitale communicatie revolutie ligt achter ons. Het is tijd voor de volgende… Personal Fabrication. De mogelijkheid ‘to make almost anything’, thuis met desktop machines. Het ligt nu (bijna) binnen handbereik door een concept uitgedacht door Neil Gershenfeld van MIT. Het heet een FabLab, en bestaat uit een set machines, waarmee zo niet alles, dan toch veel kan worden ontworpen en gerealiseerd. 

Wat is een FabLab?

Een FabLab bestaat uit een set machines waarmee zo niet alles, dan toch veel kan worden ontworpen en gerealiseerd. Het concept, bedacht door Neil Gershenfeld van MIT, maakt het mogelijk om bijna alles thuis met desktop machines te maken.

FabLab Amersfoort

Fablab Amersfoort is een  bottom up grassroots Fablab, zonder subsidie opgezet door vier kunstenaars. We hebben vooral zelfbouw en open source machines. We zijn één van de eerste Fablabs waarbij alle machines via open source software aan te sturen zijn.

De focus in Fablab Amersfoort ligt op hergebruik en duurzaamheid. We willen een volledig duurzaam Fablab worden.

We zijn altijd op zoek naar leuke nieuwe mensen die zin hebben om manieren te ontwikkelen om materialen te hergebruiken op onze Fablab machines.

Open kennis

Fablab Amersfoort is een plek voor open kennisdeling. Iedereen die aan het werk is in het Fablab deelt zijn kennis met de medebezoekers. Door middel van FabPublicaties groeit er een verzameling online ontwerpen en ideeën waar iedereen uit kan putten en iets aan toe kan voegen.
Een belangrijk onderdeel van open kennis is open design. In de designwereld is het nog helemaal nog niet zo normaal om je kennis te delen, maar de mogelijkheden van open design zijn misschien nog wel groter dan die van open source software. Zo bestaat er al een open source huis dat werd gebouwd in een FabLab, en zijn er verschillende ontwerpers die met open design werken.

Het Fab Charter

De doelstellingen van het FabLab zijn vastgelegd in het Fab Charter, dat hieronder wordt toegelicht.

Missie

Een FabLab faciliteert uitvindingen en innovaties door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen.

Toegang

Iedereen mag het FabLab gebruiken om (bijna) alles te maken, zolang dat niemand schade berokkent; Je moet zelf uitvinden hoe je het doet, en je moet het FabLab delen met anderen.

Kennis

in het FabLab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten. Je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen.

Verantwoordelijkheid

In het FabLab ben je verantwoordelijk voor:

 • Veiligheid: veilig werken met de
  gereedschappen en machines
 • Opruimen: het FabLab in een schonere
  staat verlaten dan dat je het aantrof
 • Bedrijfsvoering: helpen met
  voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het
  melden van incidenten

Contact met Fablab Amersfoort

Als je vragen hebt aan het team van vrijwilligers dat Fablab Amersfoort mogelijk maakt heb kun je ons mailen op info@fablabamersfoort.nl  maar als je het fijn vind om direct/snel contact te hebben kun je ons ook bereiken in ons Fablab chat-kanaal. voor de meeste vragen is dat sneller dan emailen.

Rechten 

Alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een FabLab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden.

Commercie

Commercieel gebruik van het FabLab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat. Commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het FabLab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.

Meer informatie