Inleiding digitale fabricage

Werk in het FabLab bestaat doorgaans uit een paar stappen:

1. Idee

Het begint natuurlijk met een idee, maar zoals met elk gereedschap hebben ook de digitale gereedschappen hun specifieke mogelijkheden en beperkingen. Het is dus belangrijk om in de eerste fase van je idee al te onderzoeken welke machines met welke materiaal overweg kunnen en welke constructietechnieken geschikt zijn voor jouw idee. Kom gerust een keer langs tijdens de open inloopdagen om inspiratie op te doen. Kijk vooral ook tussen de FabPublicaties, of op Thingiverse. Ook geven de websites van de diverse FabLabs wereldwijd soms inspiratie.

Kijk op de pagina met machines wat de mogelijkheden zijn van de gereedschappen in FabLab Amersfoort.

2. (Digitaal) ontwerp

De machines in het FabLab zijn allemaal computergestuurd. Het idee moet dus worden vertaald in machine instructies. Eerst moet daarvoor een tekening komen, afhankelijk van het ontwerp, in 2D of 3D. Dan moet de tekening worden omgezet in bewegingsinstructies voor de machines. En tenslotte moeten deze instructies naar de betreffende machine worden gestuurd. Afhankelijk van het ontwerp en de machine kan dit in één programma, maar soms zijn er verschillende bewerkingen in aparte software pakketten nodig. Een overzicht van alle stappen en beschikbare software is te vinden in dit work flow schema.

FabLab Amersfoort maakt gebruik van open source software. Voor 2D werk raden we Inkscape aan, voor 3D tekeningen gebruiken we Blender. Voor printplaat ontwerp is KiCAD een goede keuze, en om een 3D tekening om te zetten in een toolpath is PyCAM geschikt. Al deze software is gratis te verkrijgen voor GNU/Linux, Windows and MacOS, en vrij te gebruiken voor wat voor toepassing ook. Tenslotte is het bij deze software mogelijk zelf bij te dragen aan de verdere ontwikkeling, door de ontwikkelaars feedback te geven of, wanneer je dat kunt, mee te schijven aan de code.

Verder zijn er verschillende online tools en tutorials die je verder kunnen helpen met het maken van een digitaal ontwerp.

3. Materiaal- en machineinstellingen uitzoeken

Voordat je een ontwerp door een machine laat uitvoeren is het raadzaam eerst wat proeven te doen uit papier of karton, om er zeker van te zijn dat de afmetingen kloppen en mechanische principes werken.

Ook moet je vaak eerst wat onderzoek doen naar de juiste machine-instellingen voor een bepaald materiaal. In het FabLab is meestal genoeg restmateriaal om wat proefstukjes mee te kunnen maken. Om een goede eerste inschatting te maken zijn er voor verschillende materialen machine-instellingen te vinden op deze website.

4. (Digitale) fabricage

Is het ontwerp klaar en heb je de juiste machine-instellingen gevonden, dan is het tijd om je prototype of definitieve werkstuk te maken. Houd er rekening mee dat het op de open inloopdagen druk kan zijn en de machine die je wilt gebruiken niet altijd beschikbaar is. Ook is het resultaat vaak maar een tussenstap waarna blijkt dat het ontwerp moet worden verbeterd of een ander materiaal moet worden gebruikt. Digitale fabricage is in het begin best arbeidsintensief.

5. Nabewerking

Een veelvoorkomend misverstand is de gedachte dat digitale gereedschappen alle werk doen. In de praktijk is er echter vaak nog veel nabewerking nodig: lijmen, schroeven, bijvijlen, gladsmelten, stofzuigen, wassen et cetera.

6. Documentatie

De laatste stap in het werkproces is de opgedane kennis te delen, gebruikte handleidingen te verbeteren of je ontwerp te publiceren. Dat kan door een FabPublicatie te maken of aan te vullen.