Grote Portaalfrees

Software

Universal Gcode Sender (UGS)

Als besturingssoftware wordt Universal Gcode Sender (UGS) gebruikt. De machine kan direct met de laptop worden gekoppeld waarop UGS staat. Regulier is de Portaalfrees gekoppeld aan een Raspberry Pi (RPi) waarop UGS werkt. De RPi voorziet tevens in een beperkte gedeelde opslagschijf. Beide zijn benaderbaar vanaf een laptop.
De directe koppeling is niet de werkwijze die de voorkeur heeft. Onderstaand wordt aangegeven.

Aandachtspunten

Momenteel is er geen borging dat UGS slechts door een gebruiker gelijktijdig kan worden benaderd. Twee kapiteins is niet wenselijk!

De software kan vanaf de eigen PC worden gebruikt door gebruik te maken van VNC-viewer.

De vrij bruikbare Real VNC-Viewer app kan als enkel uitvoerbaar bestand (.exe) worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot het alternatief TightVNC dat moet worden geïnstalleerd.
De VNC-viewer kan worden gedownload van:

Werken vanaf laptop

Gebruik van VNC-Viewer

Welk bestand te downloaden

Windows

Voor Windows heeft de 64 bit versie de voorkeur. Dit voorkomt mogelijke 32 bit geheugen beperkingen. Als je niet weet of de Windows versie 32- of 64-bit is dan is dat als volgt vast te stellen:

  • Klik op Starten
  • Klik op het pictogram Instellingen  (of ‘Settings’).
  • Klik op Systeem (of ‘System’)
  • Klik op Info (of ‘About’)

OSX

Ophalen van het bestand

Het bestand kan worden gedownload van: https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Het VNC-viewer bestand kan vanuit een directory worden opgestart. Voor de 64-bit windows versie kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een directory op de C:-schijf met de naam ‘Program Files (x64)’. Maar andere namen kunnen evengoed.

Starten van VNC-Viewer

Voordat VNC-Viewer wordt gestart moet het IP-adres van de Controller voor de Portaalfrees bekend zijn. Het IP-adres voor de FLA Grote Portaalfrees is uuu.www.xxx.yyy

Start VNC-Viewer door de app aan te klikken.

Gebruik gedeelde opslagschijf