Inrichting Smoothieboard

Deze pagina documenteert de manier waarop de aansturing van de grote lasersnijder is geïnstalleerd en geconfigureerd. Als je de lasersnijder gewoon wilt gebruiken heb je deze info niet nodig en kun je beter kijken naar deze pagina.

Afmeting laserbed & homing

Bij het opstarten wordt de machine automatisch gehomed dmv switches in de linker bovenhoek. Eerst wordt nauwkeurig de plek bepaald waarop de homing switches net ingedrukt worden, daarna neemt de machine 5mm afstand van dat punt. Dit punt wordt het nulpunt, wat overeenkomt met de linkerbovenhoek in Visicut.

Vanaf dat nulpunt kan de laserkop 320mm naar rechts en 510mm naar beneden bewegen. Dit is dus meteen de bovengrens aan de maat van een ontwerp.

Deze grenzen zijn ook weer als “soft limits” geconfigureerd, dus als de g-code de lasersnijder instrueert buiten deze grenzen te bewegen, wordt de opdracht afgebroken. Deze zelfde grenzen zijn ook in Visicut geconfigureerd, dus in principe zou dit via Visicut nooit voor kunnen komen.

Deze grenzen zijn net ietsje kleiner dan in de Visicut-configuratie voor Laos, waarschijnlijk vanwege de 5mm afstand tot de homing switches en omdat er rechts en onder iets meer marge gehouden is.

Verder worden de homing switches ook als limit switches gebruikt. Mocht de laserkop tijdens het snijden toch een switch activeren (bijvoorbeeld omdat de stappenmotor onverhoopt stappen heeft overgeslagen en de positie niet meer kloppen), dan wordt de opdracht ook afgebroken.

Start-knop

Het starten van een job die is geupload kan met de start-knop op het originele knopjespaneel.

Het knopje werkt als volgt: Een gcode-bestand kan op Smoothieboard worden “geselecteerd” met de GCode “M23 <bestandsnaam>” en vervolgens kan het geselecteerde bestand worden uitgevoerd met de GCode “M24”. Omdat Visicut steeds een andere bestandsnaam gebruikt, is het noodzakelijk dat Visicut deze M23-GCode stuurt met de juiste bestandsnaam.

Visicut

Om Visicut de bovengenoemde M23-GCode te laten sturen, is de “GCode to send after HTTP Upload”-LaserCutter-instelling geimplementeerd in Visicut. Deze moet als waarde “M23 $filename” krijgen om dit te bereiken.

Bovengenoemde optie is beschikbaar in Visicut versie 1.9-24 en hoger.

Smoothieboard

Vervolgens is Smoothieboard zo ingesteld dat bij het indrukken van het start-knopje een “M24” wordt uitgevoerd. Dit is gebeurd met onderstaand stuk in de Smoothieboard-configuratie:

switch.startjob.enable true
switch.startjob.input_pin 2.13!^
switch.startjob.input_pin_behavior momentary
switch.startjob.output_on_command M24
switch.startjob.startup_state False

Rotatie-as

Het is ook mogelijk om roterend te snijden. Hiervoor is een rotatie-as beschikbaar. Deze rotatie-as vervangt effectief de Y-as, zodat verticale lijnen in de tekening op de rotatie-as gemapped worden. Hierbij wordt een vaste verhouding gebruikt waardoor elke 0.5mm gelijk staat aan 1° (oftewel, 180mm is 1 volle rotatie). Door 0.5mm te gebruiken ipv 1mm hoeven de visicut-instellingen niet aangepast te worden, wellicht dat dit in de toekomst nog herzien was.

Deze rotatie-as wordt aangesloten op de connector die normaal voor de gamma cq Z-as gebruikt wordt, zodat de stepperdriver voor de Y-as aangesloten kan blijven. Door middel van een alternatieve Smoothie-configuratie wordt de pinout en andere settings zo aangepast, de Y-as in de gcode nu overeenkomt met de rotatie-as, en de Z-as met de originele Y-as (om hem in het midden te kunnen plaatsen of met handmatige G-codes nog te kunnen verplaatsen).

Het kiezen tussen de normale en rotatie-configuratie gebeurt automatisch gebaseerd op of de rotatieas wel of niet is aangesloten. Als de as is aangesloten, wordt er in de connector een pin aan GND verbonden, wat Smoothieware bij het opstarten kan detecteren. Hiervoor is een aangepaste (zelf-gecompileerde) firmware-versie nodig, die is hier te vinden: https://github.com/Fablab-Amersfoort/Smoothieware

Laservoeding

De aansturing van de laservoeding bestaat uit een aan/uit signaal, plus een PWM-signaal om het vermogen te sturen. Dit is anders dan bij Laos, daar werd (geloof ik) de enable ingang op een lagere frequentie gePWM’d oid.

Bij Smoothie is er een externe optocoupler gebruikt om beide outputs te isoleren, en ook voldoende stroom te kunnen leveren. Bij Laos zitten deze optos op het bord en zijn ze het passieve, low-speed optos (geen voeding nodig aan de laserkant), bij Smoothie is het een high-speed push-pull opto-isolator die voeding nodig heeft aan de laserkant (maar de laser levert een 5V output hiervoor).

Het schema van de externe opto is hier te vinden:

Original Laos Configuration

For reference, the original configuration file used for Laos is included below.

Aantekeningen van eerder

http://kladblok.planb.coop/p/fablab-smoothie